Laat de zon niet op je wachten

Informatie, certificering en erkenning zonnestroom monteurs

Op steeds meer daken van huizen en gebouwen worden zonnepanelen geplaatst. Naar verwachting zal de vraag naar zonnesystemen de komende jaren flink toe blijven nemen. Vanaf 1 januari 2021 wordt er een regeling ingevoerd om te garanderen dat de systemen op een veilige manier worden geïnstalleerd. Deze regeling staat ook wel bekend als de InstallQ-erkenningsregeling. Ondernemingen die zich bezighouden met het plaatsen van de zonnepanelen hebben tot eind 2021 de tijd om aan deze nieuwe erkenningsregeling te voldoen.
In dit artikel lees je waarom het keurmerk is ontwikkeld, hoe het is ontstaan, wat het precies inhoudt

Waarom een erkenningsregeling?

De toename van de vraag naar zonnepanelen heeft ook een keerzijde. Bedrijven en monteurs die de panelen plaatsen schieten als paddenstoelen uit de grond en beschikken niet altijd over de nodige vakkennis om de zonnepanelen goed te installeren. Er zijn veel klachten over systemen die niet op de juiste manier zijn geplaatst, daardoor onveilig zijn of weinig rendement opleveren. Daarom is er een kwaliteitskeurmerk in het leven geroepen. Zowel huiseigenaren, als verzekeraars en opdrachtgevers hebben baat bij een keurmerk om een veilige installatie van zonnesystemen met maximaal rendement te waarborgen. Naast meer zekerheid op een veilige en gunstige installatie, brengt de erkenningsregeling meer voordelen met zich mee:

  • Verzekeraars gaan het keurmerk koppelen aan de voorwaarden. Bijvoorbeeld de voorwaarden om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten of bij de voorwaarden van een verzekering voor de installatie en het gebouw. 
  • De regeling zorgt ervoor dat de ondernemingen die zich niet aan de kwaliteitsvoorschriften houden langzaam uit de markt verdwijnen
  • Er ontstaat meer zekerheid over het installatiewerk en ondernemingen kunnen aantonen bekwaam te zijn.

Hoe is de regeling ontstaan?

Om het keurmerk te ontwikkelen hebben meerdere grote spelers de koppen bij elkaar gestoken. Onder andere Techniek Nederland, Wij Techniek, het Vakbond van verzekeraars en Holland Solar speelden daarbij een rol en met resultaat. De nieuwe InstallQ-erkenningsregeling van zonnestroomsystemen werd voor zonnesysteem-installatiebedrijven ontwikkeld. 

Wat houdt het keurmerk precies in?

Binnen de onderneming moeten er meerdere medewerkers aangewezen kunnen worden die:

  • De kennis en kunde in huis hebben om op het gebied van zonnesystemen te adviseren en te ontwerpen 
  • Competent zijn in het bevestigen van de zonnepanelen op de daken, op een veilige en zelfstandige manier
  • Het elektrische aspect van de zonnepanelen op een veilige manier weten te installeren in de meterkast. Die vaardigheid kan voortkomen uit een eerder aantoonbaar voltooide studie of een cursus bij het Nederlands examen instituut
  • De instructies op kunnen volgen van vakbekwame collega’s om bepaalde eenvoudige handelingen van de installatie op de juiste manier te verrichten. 

Jaarlijks komt er een medewerker van InstallQ langs om te controleren of aan de kwaliteitseisen wordt voldaan. Het Nederlands examen instituut biedt alle cursussen zonnestroom monteur aan om aan de erkenningsregeling te voldoen: zonnestroom monteur op het dak, zonnestroom monteur in de meterkast en het ontwerp zonnestroomsystemen

Na de cursussen worden examens afgenomen om vakkennis en kunde aan te tonen. Bij het keurmerk gaat het om een continue bijscholing die regelmatig herhaald moet worden. Het Nederlands examen instituut kan dit realiseren. 
Voor meer details over de erkenningsregeling zonnestroomsystemen kun je terecht bij de website van InstallQ. Daar zie je de laatste en meest volledige versie van het keurmerk. Ook kun je daar vinden welke eisen er worden gesteld aan metingen, de rapportage voor de oplevering, de gereedschappen, middelen en documenten. 

Cursussen Incl. Examens

Ons aanbod van diverse Cursussen incl. examens

Heeft u nog vragen?

100% cashback actie

Rond jij je eerste examen module 1 in één keer af met een voldoende, dan belonen wij je met een 100% cashback!

*Actievoorwaarden van toepassing

Proefexamens EPW & EPU

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang onze Energieprestatie proefexamens om jou nog beter voor te bereiden

*Door onze proefexamens te ontvangen gaat u ermee akkoord wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Uitschrijven is altijd mogelijk via de mail die u ontvangt van ons.